Överenskommelse drift Leråkra GK

Hej Vi har i dagarna träffat en principöverenskommelse med Leråkra JK om hur framtiden skall se ut på vår fina anläggning. Denna överenskommelse innebär att Leråkra GK  f o m 2016 operationellt ansvarar för all verksamhet och i avtal köper skötseln vad avser banan/grönytorna av Leråkra JK som har denna kompetens. JK ansvarar i detta upplägg för […]


Första blogginlägget

Detta är ett testinlägg för bloggen.